PROJE ADI: ŞAMPİYONLAR YOLU

Proje Konusu 1

2 a- Kişisel Gelişim) – Kişisel gelişim ve kişilerarası iletişim becerilerini arttırmaya yönelik projeler

Proje Konusu 2

3 a- Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor) Spor kültürü, sporda altyapı ve geleneksel sporlar konularındaki projeler

Projenin Amaçları

Gençlik Projeleri Destek Programı

2020 – I. Genel Çağrı

Bu projenin amacı; 6-16 yaş arası gruba yönelik bilimsel ölçüm yöntemlerine dayalı yapay zeka ile elit sporcu seçiminde kullanılan yetenek testleri uygulayarak ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek olimpik sporcuların ilgili sporlarda yeteneklerini keşfederek yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Örnek kitlesi de şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocuklardır.

Birçok gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’nin de nüfusunun büyük bir bölümünü çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. O nedenle Türkiye’de çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını, güvenliğini, korunmasını, eğitimini, gelişimini, toplumsal ilişkilerini, toplumsal hayata katılımını arttırma hedeflenmektedir. Bu kapsamda şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocuklarının hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması projemiz ile amaçlanmaktadır. Bu sayede onların sosyal dışlanması engellenmiş olacak ve sosyal uyumları güçlendirilecektir.

Şampiyonlar Yolu Projesi; şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocuklarının özel yetenekli olanlarının erken dönemde belirlenmesini, yetenek, ilgi ve kapasitelerine göre uygun eğitim almalarını, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesini hedef almaktadır. Bu kapsamda 6-16 yaş arası spora karşı özel yetenekli çocukların sportif yeteneklerinin hassas cihazlar yardımı ile bilimsel ölçüm yöntemleri kullanılarak keşfedilmesini esas almaktadır. Bu yapılırken yapay zeka yöntemi kullanılacaktır.

1.3 Anahtar Kelimeler

Sportif Yatkınlık, Rol Model, Sağlıklı Yaşam, Yetenek Seçimi, Spora Yönlendirme, Yapay Zeka, İnovasyon.

1.4 Proje Kısa Özeti

Şampiyonlar Yolu Projesi; 6-16 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik (şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocuklar) bilimsel ölçüm yöntemlerine dayalı yapay zeka ile elit sporcu seçiminde kullanılan özel yetenek testlerini uygulayarak ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek olimpik sporcuları keşfetmek ve yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

1.5 Proje Özeti

Ülkemizde çocukların ve gençlerin gelişim kavramı; 0-6 yaş arası bedensel gelişim (İnce motor, kaba motor vs.), 6- 18 yaş arası akademik başarıya karşılık gelen bir kavram olarak düşünülmektedir. Şampiyonlar Yolu Projesi ise çocuk ve gençlik gelişimini çok yönlü bir kavram olarak ele almaktadır.

Bir çok bilimi bir araya getirip var olan standartların dışında çocuğun bireysel olarak genetik donanımlarından yola çıkarak anne-baba özellikleri de dikkate alınarak enstrüman olarak spor, sanat, bilim ve doğayı kullanarak çocuklarımızın ve gençlerimizin genetik sınırları çerçevesinde bedensel ve zihinsel olarak maksimumda gelişmesi hedeflenmektedir.

Çocuklarda sporun sadece bedensel gelişimi desteklemediği kendi alanlarında uzman koçlar (psikologlar, çocuk gelişimciler, spor bilimciler, dramatistler gibi) tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. Araştırmalar, beden gelişiminin yanı sıra sporun çok fazla bilinmeyen faydası olduğunu da göstermektedir. Bunlar; özgüven, liderlik becerileri, kişisel gelişim, yetişkinlerle ilişkiler, arkadaş edinmek (sosyallik), olumlu beden algısı, akademik kazançlar, stres ve depresyon ve yaşam becerilerinin öğrenilmesidir.

Günümüzde olimpik sporcu yetiştirme ancak yetenekli sporcuların seçilip antrene edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Spora başlama yaşının düşmesi ile ve bunun paralelinde şampiyonlukların çok daha erken yaşlarda elde edilebildiği bir süreç yaşanmaktadır. Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istediğimiz bu dönemlerde olimpik sporcu yetiştirebilmek için bütün ülke genelinde yetenekli sporcuları bilimsel yöntemler ile seçmek önemli bir kriter olmaktadır.

Türkiye yüksek genç nüfus oranına sahip bir ülkedir. Sporda yetenek düzeyi yüksek çocuk ve gençlerin tespit edilmesi ve seçilen bu kişilerin spor branşları itibarı ile başarılı sporcular olarak yetiştirilmeleri oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda spora başlama yaşında olan çocuk ve gençler üzerinde ciddi, tutarlı ve bilimsel çalışmalara devam edilerek üstün performans gösterebilecek olanların tespit edilmesi ve tespit edilen çocuk ve gençlerin en üst düzeyde yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. Spora başlama yaşı branşlar arasında farklılıklar göstermesine rağmen her çocuğun erken yaşta sporla oyun içinde tanışması temel sportif özellikleri küçük yaşta kazanması gelecekte elit sporculuğu tercih edecekler için fiziksel hazırlık ve uygunluk için çok önemlidir. Geniş bir sporcu havuzundan yetenekli sporcuları tespit etmek, elit sporcu saysın da Türkiye’de ciddi bir artış sağlayacaktır. Uluslar arası organizasyonlarda daha elit ve başarılı sporcular ile katılmamızın önünü açacaktır. Tespit edilecek olan yetenekli sporcu adaylarının en iyi ortamlar da en kaliteli eğiticiler ile buluşturulması, modern tesislerin yanı sıra en üst düzey bilimsel destekler ile plan ve program dahilin de elit sporcular yetiştirilmesi olimpiyatlarda arzu ettiğimiz başarıları yakalamak için yapılacak en köklü yatırım olacaktır.

Bu kapsamda projenin özel amacı; 6-16 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik bilimsel ölçüm yöntemlerine dayalı yapay zeka ile elit sporcu seçiminde kullanılan yetenek testleri uygulayarak ülkemizi uluslar arası arenada temsil edecek olimpik sporcuların ilgili sporlarda yeteneklerini keşfederek yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Örnek kitlesi de şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocuklarıdır.

Bir çok gelişmekte olan ülke gibi Türkiye de nüfusunun büyük bir bölümünü çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. O neden ile Türkiye’de çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını, güvenliğini, korunmasını, eğitimini, gelişimini, toplumsal ilişkilerini, toplumsal hayata katılımını arttırma hedeflemektedir. Bu kapsam da şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocuklarının hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması projemiz ile hedeflenmektedir. Bu sayede onların sosyal dışlanması engellenmiş olacak sosyal uyumları güçlendirilecektir.

Türkiye’de çocuk ve genç nüfusunun yüksekliği ve onlar için risk oluşturan faktörlerin sayısı yüksektir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmenin en sağlıklı yollarından bir tanesi yeterli eğitim aldıkları takdirde ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli rolü oynayacak özel yetenekli çocukların yeteneklerin keşfedilmesine yönelik uygulamalardır. Yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren özel yetenekli çocukların; zeki, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda üstünlüğe sahip olmalarına rağmen bu yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Şampiyonlar Yolu Projesi; şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocuklarının özel yetenekli olanlarını erken dönemde belirlenmesi, yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesini hedef almaktadır. Bu kapsamda 6-16 yaş arası spora karşı özel yetenekli çocukların sportif yeteneklerinin hassas cihazlar yardımı ile bilimsel ölçüm yöntemleri kullanılarak keşfedilmesini esas almaktadır. Bu yapılırken yapay zeka yöntemi kullanılacaktır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve teknoloji okuryazarlığının artması ile birlikte bilgisayar artık sadece bilgi edinme gibi nedenler ile değil karar verme uygulamalarında da kullanılmaktadır. İşlem hızı, hiçbir detayı gözden kaçırmaması, karar verme mekanizmasındaki maliyetleri düşürmesi ve matematiksel olarak çözülemeyen durumlarda çözüm sunması gibi nedenler ile yapay zeka uygulamaları her alanda yaygınlaşmıştır.

Yapay zeka, insan tarafından yapıldığında zeka olarak isimlendirilen davranışların makina tarafından da yapılmasıdır. Yapay zekanın insan aklının nasıl çalıştığını gösteren bir kuram olduğu da söylenebilir. Yapay zekanın amacı; makinaları daha akıllı hale getirmek, zekanın ne olduğunu anlamak ve makinaları daha faydalı hâle getirmektir.

Yapay zekanın amacı insanın zekasını bilgisayar aracılığı ile taklit etmektir. Bu anlamda belli bir ölçüde bilgisayarlara öğrenme yeteneği kazandırabilmektir. Bu şekilde Yapay zeka çoğunlukla insanın düşünme yeteneğini, beynin çalışma modelini veya doğanın biyolojik evrimini modellemeye çalışan yöntemlerden oluşmaktadır.

Projemizde hibrid bir sistem kullanılacaktır. Yapay Zeka algoritması; girilen verilere göre çocukların hangi spor alanına daha yatkın olduğunu binlerce aday arasından birden fazla yapay zeka metodu kullanarak çıkarım yapacaktır. Bu yöntem ile çocuk ve gençlerin genetik, antropometrik, motorik, neurolojik, psikolojik, beslenme ve astrolojik ölçümler ile insani ve zihinsel olarak net bir şekil de onların hangi spor branşına daha uygun oldukları veya daha başarılı olacaklarını çok erken zaman da doğru bir sistem ile belirlemektir.

Gerekçe

1.7.1 Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi

Projenin Hedefleri

-Şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukların sosyal dışlanma ile mücadelesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi

– Şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

– Şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukların fiziksel gelişimlerini sağlamak

Öncelikleri İle İlgisi

– Şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukların kişisel gelişim ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitim

vermek

– Şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukların hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması,

– Sporun sağlıklı yaşam ile bireysel gelişime katkısından ve birleştirici gücünden yararlanarak şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukların ve diğer çocuk ve gençlerle bütünleşmesini sağlamak

1.7.2 Uygulanacağı bölgede tespit edilen sorun ve ihtiyaçların tanımlanması

Bu proje konusu bütün Türkiye’yi kapsamaktadır. Yalnız bütçe kısıtı nedeni ile şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukların sayıca yüksek olduğu bölgelerde proje uygulanacaktır. Bu bölgelerde İstanbul, Ankara ve Adana’dır. Bu bölgelerde spor tesisleri yönünden sorun yok gibi görünmesine rağmen yetenekli şehit ve gazi çocuklarının tespitin de sorun bulunmaktadır.

1.7.3 Hedef kitlenin tanımı ve tahmini sayısı

Şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukları içinden 250 erkek, 250 kız olmak üzere toplamda 500 birey. 1.7.4 Hedef kitlenin belirtilen sorun ve ihtiyaçlarına Proje faaliyetleri ile getirilecek çözümler

Şehit ve gazi çocukları ile ülkemizdeki mülteci çocukların spor etkinliklerine uzak kalmalarından dolayı öncelikli sorun onları fiziki büyümelerinde, olgunlaşmalarında ve sosyalleşmelerinde önemli rol oynayan spor faaliyetleri içine almaktır. Daha sonraki aşamada onların üstün yetenekli olanlarını yapay zekayla ölçümlemeleri ile belirleyerek, çocukları geleceğin şampiyonları yapmak çözümün en önemli çıktısı olacaktır.

Şampiyonlar Yolu Projesi, bütçe kısıtı çerçevesin de İstanbul, Ankara ve Adana’da yetenekli şehit ve gazi çocukları ile yetenekli mülteci çocukların tespitin de bulunarak yetenekli sporcuların seçilip antrene edilmesi ile olimpik sporcu yetiştirmeye çözüm olarak getirmektedir.

1.9.1.1 Teklif edilen yöntemin uygulanma nedenleri ve gerekçeleri

Hassas aletler ve yapay zeka ile çocukların spora olan yeteneklerini ve sportif yatkınlıklarını en iyi ölçme yöntemi olması

1.9.1.2 Yürütücünün projedeki rollerinin ve hedef kitleden projenin yürütülmesi amacıyla katılım öngörülüyorsa onlara verilecek rollerin tanımlanması ve bu rollerin verilme sebepleri

Proje yürütücüsü her aşamada koordinasyonu sağlayarak uzman kişileri bir araya getirerek spor yatırımı olan bu projeyi maddi ve manevi olarak en üst seviyeye çıkarma rolüne sahiptir.

1.9.1.3 Proje uygulaması için önerilen ekip (İşlevlerine göre açıklanacak olup, kişi isimlerinin belirtilmesine gerek

yoktur.)

Ekip üç gruptan oluşmaktadır. Dört akademisyen projenin ekonomik, hukuki ve organizasyon kısmı ile ilgilenerek akademik araştırma ve yayın aşamasını üstlenecektir. Konusunda uzman dernek yöneticileri ve görevlendirdikleri kişiler bütün aşamalarda görev almaktadırlar. Hizmet alımı yapılacak olan ve testlerin sağlayıcısı durumundaki spor uzmanları ve yazılım mühendisleri de ekibin diğer bir parçası durumundadır.

1.9.1.4 Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar (yöntem, ekipman, araç vb.) Bilimsel Ölçüm Yöntemleriyle Sporcu Yetenek ve sportif yatkınlık Testlerin Yapılması

Ögrencinin okul/veliden alınan bilgileri sisteme kaydedilir.Salonda toplanan öğrencilere yazılıma entegre RFID Radyo frekansı ile tanıma sistemi kol bantları takılarak kağıt kalem kullanmadan,kablosuz veri aktarımı ve öğrenci tanıma sistemi hazırlanır.

Bu kapsamda;

1. Boy ölçümlemeleri yapılacaktır. Stadiometer : Bunun gibi hassas boy ölçerden alınan veriler sonucu çocukların kilosunun boyuna göre normal olup olmadıgının tespiti saglanır.

2. Oturma yüksekliginin ölçümlenmesi yapılacaktır. Bilimsel araştırmalar için tasarlanmış oturma pozisyonundaki boyu ölçen cihazdır.

3. Kulaç ölçümlenmesi yapılacaktır. Kullanılacak malzeme Halı Metre Özel baskılı vinil branda kanserojen madde içermeyen.

4. Karış Ölçümlemesi Sağ / Sol El

5. Ağırlık ölçümü yapılacaktır. Hassas dijital agırlık ölçüm cihazlarıdır. 6. Ayak ölçümlemesi sağ / sol

7.Esneklik ölçümlenmesi yapılacaktır. Kullanılacak esneklik ölçer sportif alandaki başarıyı etkileyen faktörler içerisinde eklem hareket açıklıgı büyüklüğü bazı sporlarda önemli oldugu bir gerçektir. Geniş açılı bir eklem dar açılı bir ekleme göre daha fazla kuvvet üretebileceğini söylemek güvenilir gözükmektedir.

8-Pençe Kuvveti Ölçümü yapılacaktır. Kullanılacak el dinamometresi.

9-Görsel Reaksiyon ölçümü yapılacaktır. Kullanılacak cihaz 5 farklı renk kullanımını sağlayan dokunma ve 60 cm mesafeye kadar reaksiyon vermesine ayarlanabilen mobil ışıklı ve android tabanlı aplikasyonu olan bir test cihazıyla ölçümleme yapılır. Ortalama reaksiyon süresinin belirlenmesi ve elin çabukluğunu gösterir parametrelerden biridir.

10- Dinamik Denge Testi

11-Dikey sıçrama ölçümlenmesi yapılacaktır. Beceri yetenegi gözardı edilerek sıçrama yeteneği biyomekanik olarak

kişinin fosfojen kapasitesine ve bu fosfojen depolarını hızlı bir oranda kullanabilme yeteneğine baglıdır. Dikey sıçrama testi, endirekt yoldan kisinin maksimum anaerobik gücünü tespit eder. Uygulanışı, bir kişinin durarak ulaşabildiği yükseklik ile sıçrayarak ulaşabildiği yükseklik arasındaki fark metre cinsinden ölçülür. Yapılacak antrenmanlara temel teşkil eden düzeyi belirlemek antrenman yönlendirme, periyotlama için önemlidir.

12 Pro-Agility çabukluk ve çeviklik ölçümlemesi yapılacaktır. Bu test çocukların süratlenme, çabukluk, özellikle vücut kontrolü ve dizler üzerinden yön değiştirme gibi becerilerini ölçmede kullanılır.

13- 20 mt Sürat kosusu ölçümlenecektir. 20 m sprint kosu performansları mikroprosesor kontrollü özel hassas ölçüm aleti reaktif ışık teknolojisi kullanılan çocukların çıkış reaksiyon süresinin ivmelenme süratini en iyi sürat derecesini zamanlama kapıları arasında alan, karar verme yetenegini ayrıca çevresel görüş becerilerinin ölçümlendigi bir testtir. Reaksiyon sürati, ivmelenme yetenegi , lokomotorsal sürat ve süratte devamlılık ölçümlenir.

14-Durarak öne Çift Bacak Sıçrama ölçümlemesi yapılacaktır. Kullanılacak malzeme Çocukların patlayıcı gücünün belirlenmesi için halı metre üzerindeki ölçümlemedir.

15-Saglık Topu Öne Atma ölçümlemesi yapılacaktır

16- Saglık Topu Geriye Atma ölçümlemesi yapılacaktır.

17- Vücut Kompozisyonu : BMI Vücut yağ,kas,sıvı,protein , bölgesel mevcut durum tespiti ölçümüdür. 18- Ayak (Taban ) Analizi : Ayak basınç , basış durum tespiti testidir.

Projemizde hibrid bir sistem kullanılacaktır. Yapay Zeka algoritması; girilen verilere göre çocukların hangi spor alanına daha yatkın olduğunu binlerce aday arasından birden fazla yapay zeka metodu kullanarak çıkarım yapacaktır. Bu yöntem ile çocuk ve gençlerin genetik, antropometrik, motorik, neurolojik, psikolojik, beslenme ve astrolojik ölçümler ile insani ve zihinsel olarak net bir şekil de onların hangi spor branşına daha uygun oldukları veya daha başarılı olacaklarını çok erken zaman da doğru bir sistem ile belirlemektir.

1.9.1.5 Projenin daha önce uygulanan bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin önceki projenin sonuçları üzerine inşa ediliş biçimi

Bu proje özgün bir nitelik taşımaktadır.

1.9.1.6 Proje büyük bir programın parçası ise, programa uyum veya programla koordinasyon şekli. Proje büyük bir programın parçası değildir.

2.1.1 Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişme

Projenin belirlenen örneklem üzerinde gerçekleşen tahmini senaryosu şu şekildedir. Seçilen 500 öğrenci verilen eğitimlerle projede belirlenen seviyeye geldikten sonrahassas cihazlarla ölçülerek elit sporcu potansiyeli taşıyan 60 sporcu tespit edildi.

Yetenek tespit edilen 60 sporcu ve ailelerine 2 aylık dönemde 8 defa danışmanlık hizmeti verildi.

60 sporcunun ailelerine sporcu beslenmesi danışmanlığı verildi. Antropometrik veriler ile motorik becerilerin biyo- motor test sonuçları üzerinden elde edilmiş verilerin oluşturulduğu yaş gruplarına göre cinsiyet ve norm değerleri üzerinden branş ataması yapabilen internetsiz ortamda da cihazların birbiriyle haberleşerek ölçüm kayıtlarını hassas ve güvenilir şekilde kaydedebilen Web Tabanlı yazılım yaratıldı.

Bu yazılım sayesinde yaş ve cinsiyetine göre teste katılan çocukların gruplarındaki yeri ve bölgesel farklılıkların takibi gibi birçok filtreleme yapılabilmesini sağlayan sonrada yeni ölçümlemeler yapılarak geçmiş testler ile analiz yapıldı.

2.1.2 Yürütücü /yürütücülerin kapasitelerindeki artış

Projenin her aşamasında ve nihai durumda yürütücülerin mevcut bilgi birikimlerini ve beşeri sermayelerini arttırdığı gözlemlenecektir. Örneklem oluşturulması, eğitim verilmesi, testlerin yapılması, kariyer yönlendirmesi ve seminerlerin verilmesi gibi aşamalarda alanında uzman olan ekip proje nihayete erdiğinde kendisini daha da geliştirecek ve üst bir seviyede olacaktır.

1.10 Proje Ürünleri/Somut Çıktılar

Örneklem olarak belirlenen grubun alacağı eğitimler ve bu gruba yapılacak olan sportif testler projenin ön ve orta aşamalarındaki en önemli faaliyetleri durumundadır. 500 birey üzerinden yapılan eğitimlerin diğer aşamasında yapılan testler sonrasında yeteneği olduğu belirlenen bireylerin kariyer yönlendirmesine ilişkin eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verilecektir.

Çocukların sportif yeteneklerini ve yapabilecekleri spor branşlarının belirlenmesinde vücut yapılarının , motorik becerilerine etkisi ve psikolojik durumlarına bağlı olduğunun tespiti ve beslenme düzenlerine etkisi Beyan Raporu sunulacaktır.

Rapor aşamasından sonra Bakanlıkça belirlenen kritlerler doğrultusunda projenin tüm Türkiye’de tanınırlılığının arttırılması için çeşitli organizasyon yapılması planlanlanmaktadır.

1.11 Sürdürülebilirlik

Ülkemizde çocukların ve gençlerin gelişim kavramı; 0-6 yaş arası bedensel gelişim (İnce motor, kaba motor vs.), 6- 18 yaş arası akademik başarıya karşılık gelen bir kavram olarak düşünülmektedir. Şampiyonlar Yolu Projesi ise çocuk ve gençlik gelişimini çok yönlü bir kavram olarak ele almaktadır.

Spor, çocuğun ve gençlerin büyümesinde, olgunlaşmasında bilimsel gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli rol oynayacağı için onun hayatına erken yaşlarda girmek zorundadır. Günümüzde sporda uluslararası platformlarda yarışmak ve dünyada bu alanda yerimizi almak için yetenekli sporculara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sporcuların yetişmesi ise sistemli ve koordineli bir çalışmanın yanında spora uygun bireylerin seçilmesini gerektirmektedir. Sporda beklenilen başarının elde edilmesi için çocukluk ve gençlik çağında spor etkinliklerine başlanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çünkü çocuk antrenmanlarının kendine özgü birtakım özellikleri bulunmaktadır. Sporda potansiyel performansın erken yaşta saptanması, sporcuların doğru spora yönlendirilmesi ve optimum başarının elde edilmesine zemin hazırlayacaktır. Bunu sağlamak için de farklı branşlardaki performans kriterleri belirlenmeli, yetenek seçimi bu doğrultuda yapılmalıdır.

Bir çok bilimi bir araya getirip var olan standartların dışında çocuğun bireysel olarak genetik donanımlarından yola çıkarak anne-baba özellikleri de dikkate alınarak enstrüman olarak spor, sanat, bilim ve doğayı kullanarak çocuklarımızın ve gençlerimizin genetik sınırları çerçevesinde bedensel ve zihinsel olarak maksimumda gelişmesi hedeflenmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel yapıları, kişilik özellikleri, öğrenme sitili farklılıklarını dikkate alarak eğitme ve geliştirme zorunluluğumuz hem aile hem de devlet olarak unutmamalıyız.

Çocuklarımız ve gençlerimiz de akademik başarı bir neden değil sonuçtur. Nobel ödüllü iktisatçı James HECKMAN

“Çocuklara yatırım yapmak için onların birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz olmadığı gibi onlar okula başlayana kadar bekleme lüksümüz de yok çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir” diyerek gelişimi erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-5 yaş itibarı ile yapılandırılması gereken bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Beyin gelişiminin büyük bir bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler, beynin çalışma biçimi için belirleyici olduğundan bu dönemde çocuğun yeterli beslenmesinin yanı sıra gelişimini destekleyen sanatsal faaliyetler, spor aktiviteleri de bireysel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek sorumluluk sahibi, özgüvenli ve çok yönlü bireyler olmalarında etkili olmaktadır.

Çocuklarda sporun sadece bedensel gelişimi desteklemediği kendi alanlarında uzman koçlar (psikologlar, çocuk gelişimciler, spor bilimciler, dramatistler gibi) tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. Araştırmalar, beden gelişiminin yanı sıra sporun çok fazla bilinmeyen faydası olduğunu da göstermektedir. Bunlar;

Özgüven

Liderlik Becerileri

Kişisel Gelişim

Yetişkinlerle İlişkiler

Arkadaş Edinmek ( Sosyallik )

Olumlu Beden Algısı

Akademik Kazançlar

Stres ve Depresyon

Yaşam Becerilerinin Öğrenilmesi

Sporun günümüzde rehabilitasyon merkezleri tarafından çeşitli uygulamalar ile fayda sağladığı bilinmektedir. Spor çocukların ve gençleri kaybetmek ve kazanmak gibi yaşamsal deneyimleri çocuk yaşta deneyimleyerek hayata bir adım önde başlamalarına fayda sağladığı gibi çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan çocuklar ve gençler spor sayesinde iletişim, paylaşım, dayanışma, dürüstlük ve centilmenlik konularında deneyim kazanmaktadırlar.

Profesyonel sporcuların yetişme süreci analiz edildiğinde yapılan çalışmalar göstermektedir ki spora yönlendirmede erken yetenek testinin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Olimpiyatlarda madalya sahibi sporcuların % 80’inin yetenek taramasından geçmiş olduğu ve doğru spor dallarına yönlendirilerek eğitim almış oldukları tespit edilmiştir. ABD, Rusya, Almanya, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerin yetenek ve branş belirleme, takip ve performans ölçümleme testlerini ülkelerinde spor politikası haline getirmişlerdir.

Çocuklara yapılacak olan yatırım en önemli yatırım konumundadır. Bu doğrultuda proje bir öncü olarak ülkemizin sporcu yetiştirmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir bir spor politikası hedefine katkı sağlamaktadır.